برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
750,000 ریال
لطفاً عکس کارت دانشجویی خود را جهت تأیید نوع عضویت ارسال نمایید.
2
1,000,000 ریال
لطفاً عکس کارت دانشجویی خود را جهت تأیید نوع عضویت ارسال نمایید.
3
0 ریال
4
1,500,000 ریال
5
0 ریال
نام‌نویسی این نوع عضویت مطابق لیست وزارت آموزش‌و‌پرورش انجام شده است.
6
1,500,000 ریال
7
1,000,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.