کمیته علمی
دکتر عباس عباس‌پور
دبیر کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: abbaspour1386 [at] gmail.com
جناب آقای علی الهیار ترکمن
دبیر کمیته اجرایی و عضو کمیته علمی
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش
پست الکترونیکی: ali_a_77 [at] yahoo.com
دکتر صمد برزویان
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: borzooian [at] gmail.com
دکتر اسفندیار جهانگرد
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: jahangarde [at] gmail.com
دکتر علی خورسندی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: khorsandi [at] gmail.com
دکتر رضوان حکیم‌زاده
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: hakimzadeh [at] ut.ac.ir
دکتر ابراهیم صالحی‌عمران
عضو کمیته علمی
سرپرست دانشگاه فنی و حرفه‌ای
پست الکترونیکی: edpes60 [at] hotmail.com
دکتر مرتضی طاهری
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: m.taheri [at] atu.ac.ir
دکتر سعید طاهری
عضو کمیته علمی
رئیس امور آموزش‌و‌پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور
پست الکترونیکی: taheri_s [at] mporg.ir
دکتر حمید رحیمیان
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: hamrahimian [at] yahoo.com
دکتر حسین عبداللهی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: abdollahi [at] atu.ac.ir
دکتر میترا عزتی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ezati.m [at] ut.ac.ir
دکتر سعید قاسمیان
عضو کمیته علمی
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با مواد مخدر
پست الکترونیکی: smbb244 [at] yahoo.com
دکتر غلامرضا گرائی‌نژاد
عضو کمیته علمی
مدیر امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه
پست الکترونیکی: r_geraei [at] yahoo.com
دکتر ابوالقاسم نادری
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: anadery [at] ut.ac.ir
دکتر نسرین نورشاهی
عضو کمیته علمی
استادیار، موسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
پست الکترونیکی: n.nourshahi [at] irphe.ir
دکتر سعید نمکی
عضو کمیته علمی
معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور
پست الکترونیکی: dscsa [at] mporg.ir
دکتر فرشاد مومنی
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: farshad.momeni [at] gmail.com
دکتر محمدرضا منجذب
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: dr_monjazeb [at] yahoo.com
دکتر محمدرضا واعظ‌ مهدوی
عضو کمیته علمی
معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
پست الکترونیکی: . [at] yahoo.com