اولین همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش: مدیریت منابع انسانی و مالی؛ (چالش‌ها، مسائل و راهکارها) با تأکید بر تحقق سند تحول بنیادین

 

1st Conference on Economics of Education: 

Financial and Human Management

(Challenges, Issues and Courses of Action)

 

نخستین همایش ملی «اقتصاد آموزش و پرورش» با همکاری وزارت آموزش‌و‌پرورش و دانشگاه علامه طباطبائی، 27 و28بهمن1397، در سالن دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می‌شود.

«نظام تأمین و تخصیص منابع مالی آموزش‌و‌پرورش» و «مدیریت و برنامه‌ریزی منابع انسانی در آموزش‌وپرورش» دو محور اصلی این همایش است.