برای شرکت و حضور در همایش به اطلاعیۀ شمارۀ 8 توجه فرمایید
1397-11-18
برای شرکت و حضور در همایش به اطلاعیۀ شمارۀ 8 توجه فرمایید

اطلاعیه شمارۀ 8:

علاقه‌مندان برای شرکت و حضور در همایش، لازم است ابتدا در سامانه عضو شوند و سپس از طریق صفحه کاربری شخصی از قسمت ثبت نام، فرم شرکت در همایش را تکمیل نمایند.


                دبیرخانه همایش ملی «اقتصاد آموزش و پرورش»