از سلسله جلسات همایش ملی «اقتصاد آموزش و پرورش» برگزار شد
1397-11-15
از  سلسله جلسات همایش ملی «اقتصاد آموزش و پرورش» برگزار شد

این جلسه از سلسه جلسات کمیته اجرایی، یکشنبه 14بهمن1397، ساعت 17 با حضور دبیر علمی همایش، دکتر عباس عباس‌پور و دبیر اجرایی همایش، دکتر علی الهیار برگزار شد. همچنین در این جلسه دکتر صمد برزویان، جناب آقای حمید محمدظاهری، دکتر فرهاد فتحی‌نژاد و دکتر محمد شرفی حضور داشتند. 

هم‌اندیشی دربارۀ برگزاری مناسب همایش و بررسی تکمیلی سین برنامه‌های همایش محور اصلی این جلسه بود.