چهارمین جلسۀ کمیته علمی همایش تشکیل شد
1397-11-16

جلسۀ اعضای کمیته علمی همایش ملی «اقتصاد آموزش و پرورش: مدیریت منابع انسانی و مالی»، دوشنبه 15بهمن1397، ساعت 17 تشکیل شد. دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی میزبان این جلسه بود.

چهارمین جلسۀ اعضای کمیته علمی با حضور دکتر عباس عباس‌پور، دکتر صمد برزویان، دکتر علی خورسندی، دکتر حسین عبداللهی، دکتر میترا عزتی، دکتر نسرین نورشاهی، دکتر محمدرضا منجذب، نمایندۀ دکتر سعید طاهری و برخی از اعضای کمیتۀ اجرایی برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر عباس عباس‌پور در جایگاه دبیر علمی همایش، گزارشی از روند داوری مقاله‌ها و آخرین وضعیت مقاله‌های دریافتی به دبیرخانه همایش ارائه دادند. در ادامه طبق دستور جلسه پیرامون سین برنامه‌های همایش بحث و تبادل‌نظر انجام شد.