جلسۀ کمیته اجرایی همایش برگزار شد
1397-11-10
جلسۀ کمیته اجرایی همایش برگزار شد

این جلسه از سلسله جلسات کمیته اجرایی همایش ملی «اقتصاد آموزش و پرورش»، دوشنبه 9بهمن1397، ساعت 14 در دبیرخانه همایش تشکیل شد.

موضوع اصلی این جلسه، هماهنگی‌ جهت سامان دادن به امور اجرایی بود. همچنین دیدگاه‌های مختلف اعضاء دربارۀ برگزاری مطلوب همایش مطرح شد.

 در این جلسه دکتر عباس عباس‌پور، دکتر صمد برزویان، دکتر احسان اکرادی، دکتر فرهاد فتحی‌نژاد، جناب آقای سعید فلاح، خانم فاطمه نجارعجم پور و خانم نیلوفر ابراهیمی حضور داشتند.

گفتنی است نخستین همایش ملی «اقتصاد آموزش و پرورش»، 27 و 28بهمن1397، در سالن شهید بهشتی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برپا می‌شود.