دومین جلسۀ اعضای کمیته علمی همایش ملی «اقتصاد آموزش و پرورش» برگزار شد
1397-09-17

دومین جلسه کمیته علمی اولین همایش ملی «اقتصاد آموزش‌وپرورش: مدیریت منابع انسانی و مالی (چالش‌ها، مسائل و راهکارها)»، با حضور اعضای کمیته علمی، سه‌شنبه، 13 آذر1397، ساعت 16 در دفتر معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌و‌پرورش برگزار شد.

این جلسه به ‌منظور هماهنگی برای تقویت فرآیند برگزاری همایش و بررسی اولیه چکیدۀ مقالات ارسالی به دبیرخانۀ همایش تشکیل شد.

در ابتدای این جلسه، گزارشی از تعداد چکیدۀ مقالات دریافتی تا آن تاریخ ارائه شد. سپس اعضای کمیته‌علمی پیرامون سخنرانان بخش افتتاحیه و اختتامیه به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

در ادامه طبق دستور جلسه، چکیده‌های مقالات ارسالی به تفکیک محور اول و محور دوم بررسی شدند.