نتایج داوری چکیدۀ مقاله‌های دریافتی به دبیرخانه همایش اعلام شد.
1397-10-22
نتایج داوری چکیدۀ مقاله‌های دریافتی به دبیرخانه همایش اعلام شد.

اطلاعیه شمارۀ 4:

ضمن سپاس و قدردانی از مشارکت پژوهشگران ارجمند در فراخوان اولین همایش ملی «اقتصاد آموزش و پرورش: مدیریت منابع انسانی و مالی»، به اطلاع می‌رساند؛ نتایج داوری چکیدۀ مقاله‌های دریافتی به دبیرخانه همایش اعلام شده است.

برای آگاهی از وضعیت پذیرش چکیدۀ مقاله خود به پست الکترونیک یا سامانه کاربران مراجعه فرمایید.

نویسندگانی که چکیدۀ مقاله آنان برای ارسال مقاله کامل پذیرفته شده است لازم است با توجه به فایل راهنمای نگارش، مقاله کامل خود را در سامانه بارگذاری نمایند.

مهلت ارسال مقالات کامل حداکثر، 10بهمن1397، است.

شایان ذکر است پس از انجام داوری نهایی مقالات کامل، پذیرش مقالات به‌صورت پوستر و سخنرانی اعلام خواهد شد.


با احترام

دبیرخانه همایش ملی «اقتصاد آموزش و پرورش»