سومین جلسۀ اعضای کمیته علمی همایش «اقتصاد آموزش و پرورش» برگزار شد
1397-10-20

 

جلسۀ اعضای کمیته علمی همایش «اقتصاد آموزش و پرورش: مدیریت منابع انسانی و مالی» دوشنبه، 17دی1397، ساعت 16 در سالن شورای دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی تشکیل شد.

سومین جلسۀ اعضای کمیته علمی با حضور دکتر عباس‌ عباس‌پور، جناب آقای علی الهیار ترکمن، دکتر صمد برزویان، دکتر اسفندیار جهانگرد، دکتر رضوان حکیم‌زاده، دکتر حسین عبداللهی، دکتر سعید قاسمیان، دکتر نسرین نورشاهی، دکتر محمدرضا منجذب، نمایندۀ دکتر سعید طاهری و برخی از اعضای کمیته اجرایی برگزار شد.

بررسی چکیدۀ مقاله‌های دریافتی به دبیرخانه همایش محور اصلی این جلسه بود.

همچنین مقرر گردید مهلت ارسال مقالات کامل تا 10بهمن1397 تمدید شود.