مهلت ارسال مقالات کامل تا 10بهمن1397 تمدید شد.
1397-10-20
مهلت ارسال  مقالات کامل  تا 10بهمن1397  تمدید شد.

اطلاعیه شمارۀ 3:

پژوهشگران محترمی که چکیدۀ مقاله‌های آنان پذیرفته شده باشد  لازم است مقالۀ کامل خود را حداکثر تا 10بهمن1397 در سامانه بارگذاری نمایند.