پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
1397-10-12
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

اولین همایش ملی «اقتصاد آموزش و پرورش» در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ثبت و نمایه گردیده است. 

کد مجوز همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC):

97181-01404

لینک تارنمای همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC):

http://conf.isc.gov.ir/edue97