اطلاعیه دربارۀ چکیده مقالات دریافتی به دبیرخانه همایش
1397-10-13
اطلاعیه دربارۀ چکیده مقالات دریافتی به دبیرخانه همایش

اطلاعیه شمارۀ 2 :


پژوهشگران محترمی که چکیدۀ مقالۀ خود را به دبیرخانۀ همایش ارسال نموده‌اند؛ لطفاً به اطلاعیۀ زیر توجه نمایند:

1.  نتایج داوری چکیدۀ مقالات، هفتۀ سوم دی1397، اعلام خواهد شد؛ نویسندگانی که چکیدۀ مقالات آنان پذیرفته شده باشد لازم است مقالات کامل خود را با توجه به راهنمای نگارش مقالات ارسال نمایند.

2.  مهلت ارسال اصل مقالات از تاریخ، 15دی1397، تمدید خواهد شد و زمان دقیق آن هم‌زمان با اعلام نتایج چکیدۀ مقالات به اطلاع خواهد رسید.

3.  الزامی است در قسمت وضعیت چکیدۀ مقالات ارسالی در سامانه نوشته شده باشد: «چکیده به‌وسیلۀ نویسنده ارسال شده است». «چکیدۀ تکمیل نشده» به‌معنای عدم‌ارسال است. در صورت وجود این مشکل، مراتب را هرچه سریع‌تر به دبیرخانۀ همایش اطلاع دهید.

دبیرخانۀ اولین همایش ملی «اقتصاد آموزش و پرورش»