مهلت ارسال چکیدۀ مقالات تمدید شد
1397-09-14
مهلت ارسال چکیدۀ مقالات تمدید شد

اطلاعیه شمارۀ 1:

با توجه به استقبال و درخواست‌های بسیار پژوهشگران محترم، مهلت ارسال چکیدۀ مقالات تا پایان روز شنبه، بیست‌و‌چهارم آذر 1397 تمدید شد.

شایان ذکر است که جهت رعایت زمان‌بندی همایش، این تاریخ تمدید نخواهد شد.

برای آگاهی بیشتر به صفحۀ راهنمای نگارش مقالات سر بزنید و سپس نسبت به ارسال چکیدۀ مقالات خود اقدام بفرمایید.